Маркетинга и неговото развитие

Днес един от бързо развиващите се и разрастващи бизнеси е свързан с движението на стоки. И въпреки, че основите му са поставени главно през 90-те години на миналия век, днес все още буди голям интерес сред мениджъри и хора заемащи лидерски позиции в дадени фирми, корпорации, институции. Бизнесът на XXI в. изисква голяма доза познания и практика от всеки, за да се справи успешно в старта на своя бизнес, а наред с това правилно да управлява един от най-важните му аспекти, именно човешкият ресурс.

По своята същност маркетинга е движението на стоки и услуги. Той представлява продажба, а възнаграждението, което получават страните в сделката е известно и като „мулти левъл“.

Главно движението на стоки и услуги се свежда в три етапа и те са;

Продажби на стоки или услуги на дребно – тук се включват и всички онези, за които сега се сещате – в хранителния магазин, в супермаркета, в интернет и т.н.
Директни продажби – тук са всички онези услуги, без които живота ни днес е почти невъзможен. Към тях са застраховки, наеми и др.
Маркетинг на Мулти Левъл – двата вече споменати метода и техните директни продажби.

Разликата в обикновените продажби и тези тип ‚Мулти Левъл“ се състои в това, че всеки може да работи за себе си, а това да става директно от дома и с помощта на Интернет или излизайки на вън.

Основно в този вид маркетинг и продажби е важно да се оказва естествен ход на развитие и изграждане на самата организация. За изграждане на голям и успешен бизнес са нужни и план, баланс, обучения и непрестанно следване на целите, а развитие и разрастване.

Много компании днес процедират, залагайки на принципа на Мулти Левъл, като за целта намират други предприемачи, които да разпространяват стоките им и да осъществяват продажби. Тази тактика вече е много популярна и в Интернет. Чрез нея всеки може да реализира свой бизнес, превръщайки се в „дистрибутора“ на продукти от дадена марка, която вече е изградила името си на пазара.